هیات داوران بین‌المللی

هیات داوران پنجمین دوسالانه بسته‌ها ۱۴۰۲

داوران دوسالانه بسته‌ها در هر دوره به صورت متغیر از افراد عالی‌رتبه و صاحب سبک در دیزاین، بازاریابی، برندینگ و سایر تخصص‌های مرتبط تشکیل می‌شود. این افراد از میان دیزاینرهای برجسته‌ی جهانی انتخاب می‌شوند. هیات داوران موظف هستند تا برترین دیزاین‌های بسته‌بندی را از میان آثار ارسالی بر مبنای معیارهای از پیش مشخص شده‌ انتخاب کنند. ما تلاش می‌کنیم تا در هر دوره هیات داوران دوسالانه را رشد دهیم و برای این منظور به دنبال ترکیب متنوع‌تری از ملیت‌ها‌، سنین، جنسیت، تحصیلات، مهارت و تجربه هستیم.

Jessica Sandoval

Creative Director
Mamba Studio
USA

Somchana Kangwarnjit

Founder
Prompt Design

Thailand

Yuko Takagi

Design Manager
Coca-Cola
Japan

MohammadAmin Hajkazemian

Entrepreneur
Pouyesh Melli Saderat
Iran

Pavla Chuykina

Graphic Designer
Pavla.Design

Australia

Ashwini Deshpandeh

Co-Founder, Director
Elephant Design
India

Pedro Arilla

Co-Founder & Type Director
Arillatype.studio
Spain

Site Ma

Deign Director
TWA Agency
China

Jonathan Sangster

Freelance Senior Graphic Designer
MX Studio
USA

Aram Azaryan

Founder & Art Director
Indigo Branding Agency
Armenia

Touraj Saberivand

Founder
Design Vand
Iran

Pejman Fakharyan

Filmmaker, Creative Director
Freelancer
Iran
 
اعضای هیات داوران دوسالانه بسته‌ها تا به امروز
ASHWINI DESHPANDEH
– 2022 –
SOMCHANA KANGWARJNIT
– 2022 –
PAOL ROTTERS
– 2022 –
ALEJANDRO GAVANCHO
– 2022 –
PEJMAN FAKHARYAN
– 2022 –
TAHEREH MOHEBI TABAN
– 2022, 2020 –
SHADI AL HROUB
– 2022 –
DAVIDE MOSKONI
– 2022 –
BIJAN JENAB
– 2020, 2018 –
 
FOAD TAJALLI
-2022 –
ALIREZA MOSTAFAZADEH
– 2020, 2018 –
 
AMROLLAH FARHADI
– 2020, 2018 –
NASIM SADEGHIYAN
– 2020 –
ASEFEH PISHRO
– 2020 –
MITRA SHAHSAVAND
– 2020 –
MAJID ABBASI
– 2020, 2018 –
ROJA DANESH
– 2020 –
SEYED MOSTAFA SEYED EBRAHIMI
– 2020 – 
MARYAM KAHVAND
– 2018 –
MEHRZAD DIRIN
– 2018 –
FATEMEH KARKEABADI
– 2018 –
MASOUD NEJAT
– 2018 – 
MANI NORAEEI
– 2018 –
SHAHRZAD ESFARJANI
–  2018, 2016 – 

اگر می‌خواهید عضوی از هیات داوران بسته‌ها باشید، رزومه‌تان را به ایمیل info@basteha.com ارسال کنید و در آن حتما دلایل و انگیزه‌های خود را برای عضویت در هیات داوران دوسالانه‌ی بسته‌ها بیان کنید. ما رزومه ها را با دقت و وسواس خیلی زیادی بررسی خواهیم کرد و در صورت تایید اولیه برای باقی موارد با شما تماس خوهیم گرفت.