گالری تصاویر مهمانی شب اختتامیه ۱۴۰۰

گالری تصاویر مهمانی خصوصی شب اختتامیه چهارمین دوسالانه بسته‌ها ۱۴۰۰

برندگان چهارمین دوسالانه بسته‌ها ، ۶ اسفند‌ماه ۱۴۰۰ در در سالن زمرد هتل همای تهران بر روی صحنه آمدند و موفقیت خود را با دریافت جوایزشان جشن گرفتند. در این مراسم نمایندگانی از برترین برندهای ایرانی برای حاضرین صحبت کردند و تعدادی از برندگان خارجی نیز به صورت آنلاین در مراسم حضور داشتند و خوشحالی خود را از دریافت جایزه با حاضرین در مهمانی شب اختتامیه به اشتراک گذاشتند. داوران دیدگاه هایشان را در مورد آثار دوسالانه چهارم بیان و جوایز برندگان را به آنها اهدا کردند. در ادامه می‌توانید منتخب تصاویر مربوط به مهمانی شب اختتامیه چهارمین دوسالانه بسته‌ها را مشاهده کنید.

BASTEHA Gala Night 202275
BASTEHA Gala Night 202274
BASTEHA Gala Night 202273
BASTEHA Gala Night 202272
BASTEHA Gala Night 202270
BASTEHA Gala Night 202269
BASTEHA Gala Night 202268
BASTEHA Gala Night 202267
BASTEHA Gala Night 202258
BASTEHA Gala Night 202259
BASTEHA Gala Night 202260
BASTEHA Gala Night 202261
BASTEHA Gala Night 202262
BASTEHA Gala Night 202263
BASTEHA Gala Night 202264
BASTEHA Gala Night 202265
BASTEHA Gala Night 202266
BASTEHA Gala Night 202255
BASTEHA Gala Night 202254
BASTEHA Gala Night 202251
BASTEHA Gala Night 202250
BASTEHA Gala Night 202249
BASTEHA Gala Night 202248
BASTEHA Gala Night 202247
BASTEHA Gala Night 202246
BASTEHA Gala Night 202245
BASTEHA Gala Night 202244
BASTEHA Gala Night 202243
BASTEHA Gala Night 202240
BASTEHA Gala Night 202238
BASTEHA Gala Night 202237
BASTEHA Gala Night 202236
BASTEHA Gala Night 202234
BASTEHA Gala Night 202232
BASTEHA Gala Night 202220
BASTEHA Gala Night 202226
BASTEHA Gala Night 202227
BASTEHA Gala Night 202230
BASTEHA Gala Night 202216
BASTEHA Gala Night 202215
BASTEHA Gala Night 202214
BASTEHA Gala Night 202213
BASTEHA Gala Night 202212
BASTEHA Gala Night 202210
BASTEHA Gala Night 20229
BASTEHA Gala Night 20228
BASTEHA Gala Night 20226
BASTEHA Gala Night 20225
BASTEHA Gala Night 20223
BASTEHA Gala Night 202211
BASTEHA Gala Night 202275
BASTEHA Gala Night 202274
BASTEHA Gala Night 202273
BASTEHA Gala Night 202272
BASTEHA Gala Night 202270
BASTEHA Gala Night 202269
BASTEHA Gala Night 202268
BASTEHA Gala Night 202267
BASTEHA Gala Night 202258
BASTEHA Gala Night 202259
BASTEHA Gala Night 202260
BASTEHA Gala Night 202261
BASTEHA Gala Night 202262
BASTEHA Gala Night 202263
BASTEHA Gala Night 202264
BASTEHA Gala Night 202265
BASTEHA Gala Night 202266
BASTEHA Gala Night 202255
BASTEHA Gala Night 202254
BASTEHA Gala Night 202251
BASTEHA Gala Night 202250
BASTEHA Gala Night 202249
BASTEHA Gala Night 202248
BASTEHA Gala Night 202247
BASTEHA Gala Night 202246
BASTEHA Gala Night 202245
BASTEHA Gala Night 202244
BASTEHA Gala Night 202243
BASTEHA Gala Night 202240
BASTEHA Gala Night 202238
BASTEHA Gala Night 202237
BASTEHA Gala Night 202236
BASTEHA Gala Night 202234
BASTEHA Gala Night 202232
BASTEHA Gala Night 202220
BASTEHA Gala Night 202226
BASTEHA Gala Night 202227
BASTEHA Gala Night 202230
BASTEHA Gala Night 202216
BASTEHA Gala Night 202215
BASTEHA Gala Night 202214
BASTEHA Gala Night 202213
BASTEHA Gala Night 202212
BASTEHA Gala Night 202210
BASTEHA Gala Night 20229
BASTEHA Gala Night 20228
BASTEHA Gala Night 20226
BASTEHA Gala Night 20225
BASTEHA Gala Night 20223
BASTEHA Gala Night 202211