نمایشگاه

نمایشگاه دوسالانه بسته‌ها

تماشای برترین دیزاین‌های بسته‌بندی جهان در یک‌جا و آشنا شدن با دیزاینرهای آنها، یکی دیگر از بخش‌های جذاب دوسالانه بسته‌ها برای شرکت‌کنندگان و مخاطبان این رویداد بوده و هست. شیوه‌ی چیدمان و نحوه‌ی قرار گیری آثار بر روی استندهای اختصاصی، می‌تواند نگاه و توجه بازدیدکننده‌ها را به ظرافت‌های دیزاین بسته‌بندی جذب کند و توانایی‌های متعدد دیزاینرها را به خوبی به مخاطبان نشان دهد. بررسی آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های پیشین نشان می‌دهد، بیشترین افرادی که از نمایشگاه‌های دوسالانه بسته‌ها دیدن کرده‌اند، از تولیدکنندگان و یا نماینده‌های کارفرمایانی تشکیل شده است که اغلب با هدف کشف استعدادها و یافتن دیزاینرهای خلاق و توانمند به این نمایشگاه آمده بودند. دیگر بازدیدکنندگان را هم مدیران صنایع، اصناف مرتبط و اعضای اتاق‌های بازرگانی و سفرای کشورهای خارجی و نیز گروه‌های دانشجویی مرتبط با دیزاین بسته‌بندی و علاقه‌مندان به دیزاین بسته‌بندی تشکیل می‌دهند. ارتباطات و گفت‌وگوهای متعددی در طول مدت برگزاری نمایشگاه شکل می‌گیرد که بیشتر آنها منجر به ایجاد زمینه‌های مشترک همکاری میان سفارش‌دهنده و طراحان حاضر در نمایشگاه می‌شود.

تور بازدید مجازی از چهارمین نمایشگاه دوسالانه ۱۴۰۰

با اسکن‌ این QR Code  می‌توانید از چهارمین نمایشگاه دوسالانه بسته‌ها به صورت مجازی بازدید کنید.