تاریخ‌های مهم و مراحل بعدی

در اینجا می توانید تقویم و زمان‌بندی‌های مربوط به فراخوان پنجمین دوسالانه بسته‌ها را مشاهده کنید.

آغاز ثبت‌نام و اعلام فراخوان | ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
ثبت‌نام در بازه‌ی زمانی اول (Super Early Bird) | ۲۲ شهریور تا ۱ مهر ۱۴۰۲
ثبت‌نام در بازه زمانی دوم (Early Bird) | ۲ مهر تا ۱۵ مهر ۱۴۰۲
ثبت‌نام در بازه زمانی سوم (Regular Entry) | ۱۶ مهر تا ۱۴ آبان ۱۴۰۲
آخرین شانس شرکت در فراخوان (Last Chance) | ۱۵ آبان تا ۲۵ آبان ۱۴۰۲
پایان فرصت شرکت در فراخوان | ۲۵ آبان ۱۴۰۲
اعلام نتایج اولیه به شرکت‌کنندگان (به‌طور خصوصی) | ۱ آذر ۱۴۰۲
اعلام لیست کوتاه نامزدها (Shorl List) | اواسط دی‌ماه ۱۴۰۲