گالری تصاویر نمایشگاه ۱۴۰۰

گالری تصاویرچهارمین نمایشگاه دوسالانه بسته‌ها ۱۴۰۰

هر دو سال یکبار دیزاینرهای ایرانی و جهانی در کنار هم به رقابت می‌پردازند و تلاش می‌شود تا هم فرصتی برای نمایش محصولات با کیفیت بالا فراهم آید و هم اینکه با ایجاد یک فضای رقابتی صنعت بسته‌بندی در ایران دگرگون شود. چهارمین نمایشگاه دوسالانه بسته‌ها، اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در این نمایشگاه علاوه آثار فیزیکی شرکت‌کنندگانی از ۲۱ کشور جهان در ۴ بخش اصلی و ۱۲ زیر گروه به نمایش در آمد و برای اولین بار آثار برنده‌ی مسابقه‌ی جهانی A‘Design Awards & Competition نیز به عنوان بخش جنبی دوسالانه در معرض دید بازدید‌کنندگان قرار گرفت. در ادامه می‌توانید منتخب تصاویر مربوط به چهارمین نمایشگاه دوسالانه بسته‌ها ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

BASTEHA Biennial Exhibition 20226
BASTEHA Biennial Exhibition 20221
BASTEHA Biennial Exhibition 20222
BASTEHA Biennial Exhibition 20227
BASTEHA Biennial Exhibition 20228
BASTEHA Biennial Exhibition 202210
BASTEHA Biennial Exhibition 202211
BASTEHA Biennial Exhibition 202212
BASTEHA Biennial Exhibition 202214
BASTEHA Biennial Exhibition 202215
BASTEHA Biennial Exhibition 202216
BASTEHA Biennial Exhibition 202217
BASTEHA Biennial Exhibition 202218
BASTEHA Biennial Exhibition 202219
BASTEHA Biennial Exhibition 202221
BASTEHA Biennial Exhibition 202223
BASTEHA Biennial Exhibition 202225
BASTEHA Biennial Exhibition 202227
BASTEHA Biennial Exhibition 202230
BASTEHA Biennial Exhibition 202231
BASTEHA Biennial Exhibition 202232
BASTEHA Biennial Exhibition 202234
BASTEHA Biennial Exhibition 202235
BASTEHA Biennial Exhibition 202241
BASTEHA Biennial Exhibition 202243
BASTEHA Biennial Exhibition 202245
BASTEHA Biennial Exhibition 202248
BASTEHA Biennial Exhibition 202249
BASTEHA Biennial Exhibition 202250
BASTEHA Biennial Exhibition 202251
BASTEHA Biennial Exhibition 202252
BASTEHA Biennial Exhibition 202255
BASTEHA Biennial Exhibition 202256
BASTEHA Biennial Exhibition 202257
BASTEHA Biennial Exhibition 202258
BASTEHA Biennial Exhibition 202259
BASTEHA Biennial Exhibition 202261
BASTEHA Biennial Exhibition 202262
BASTEHA Biennial Exhibition 202263
BASTEHA Biennial Exhibition 202264
BASTEHA Biennial Exhibition 202267
BASTEHA Biennial Exhibition 202268
BASTEHA Biennial Exhibition 202275
BASTEHA Biennial Exhibition 202276
BASTEHA Biennial Exhibition 202278
BASTEHA Biennial Exhibition 202279
BASTEHA Biennial Exhibition 202280
BASTEHA Biennial Exhibition 202282
BASTEHA Biennial Exhibition 202284
BASTEHA Biennial Exhibition 202285
BASTEHA Biennial Exhibition 20226
BASTEHA Biennial Exhibition 20221
BASTEHA Biennial Exhibition 20222
BASTEHA Biennial Exhibition 20227
BASTEHA Biennial Exhibition 20228
BASTEHA Biennial Exhibition 202210
BASTEHA Biennial Exhibition 202211
BASTEHA Biennial Exhibition 202212
BASTEHA Biennial Exhibition 202214
BASTEHA Biennial Exhibition 202215
BASTEHA Biennial Exhibition 202216
BASTEHA Biennial Exhibition 202217
BASTEHA Biennial Exhibition 202218
BASTEHA Biennial Exhibition 202219
BASTEHA Biennial Exhibition 202221
BASTEHA Biennial Exhibition 202223
BASTEHA Biennial Exhibition 202225
BASTEHA Biennial Exhibition 202227
BASTEHA Biennial Exhibition 202230
BASTEHA Biennial Exhibition 202231
BASTEHA Biennial Exhibition 202232
BASTEHA Biennial Exhibition 202234
BASTEHA Biennial Exhibition 202235
BASTEHA Biennial Exhibition 202241
BASTEHA Biennial Exhibition 202243
BASTEHA Biennial Exhibition 202245
BASTEHA Biennial Exhibition 202248
BASTEHA Biennial Exhibition 202249
BASTEHA Biennial Exhibition 202250
BASTEHA Biennial Exhibition 202251
BASTEHA Biennial Exhibition 202252
BASTEHA Biennial Exhibition 202255
BASTEHA Biennial Exhibition 202256
BASTEHA Biennial Exhibition 202257
BASTEHA Biennial Exhibition 202258
BASTEHA Biennial Exhibition 202259
BASTEHA Biennial Exhibition 202261
BASTEHA Biennial Exhibition 202262
BASTEHA Biennial Exhibition 202263
BASTEHA Biennial Exhibition 202264
BASTEHA Biennial Exhibition 202267
BASTEHA Biennial Exhibition 202268
BASTEHA Biennial Exhibition 202275
BASTEHA Biennial Exhibition 202276
BASTEHA Biennial Exhibition 202278
BASTEHA Biennial Exhibition 202279
BASTEHA Biennial Exhibition 202280
BASTEHA Biennial Exhibition 202282
BASTEHA Biennial Exhibition 202284
BASTEHA Biennial Exhibition 202285