تمـاس بــا ما

اگر سوالی دارید و یا پیشنهادی در مورد شرایط حمایت مالی و یا هر موضوع دیگری را می‌خواهید با ما به اشتراک بگذارید، لطفا جزئیات موضوع و اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید و یا به آدرس info@basteha.com ایمیل بزنید.