جوایز


• جایزه منتخب هیات داوران دوسالانه

تندیس طلایی، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون تومان وجه نقد

این جایزه توسط تصمیم‌گیری هیات داوران به بهترین اثر ارائه شده در میان تمام آثار ارسال شده به بخش ۱ نمایشگاه دوسالانه اهدا می‌شود.

• جایزه منتخب وب‌سایت بسته‌ها

تندیس طلایی، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون تومان وجه نقد

این جایزه به انتخاب وب‌سایت بسته‌ها به بهترین اثر ارائه شده در میان تمام آثار نمایشگاه اهدا می‌شود.

• جایزه منتخب بازدید‌کنندگان

تندیس برنزی و دیپلم افتخار دوسالانه

این جایزه براساس آرای بازدیدکنندگان نمایشگاه به محبوب‌ترین اثر ارائه شده درنمایشگاه اهدا می‌شود.


• جوایز ویژه‌ بخش اول | محصولات موجود در بازارهای بزرگ

نفر اول (در هر ۹ گروه کالایی): تندیس طلایی و دیپلم افتخار دوسالانه
نفر دوم (در هر ۹ گروه کالایی): تندیس نقره‌ای و دیپلم افتخار دوسالانه
نفر سوم (در هر ۹ گروه کالایی): تندیس برنزی و دیپلم افتخار دوسالانه

این جوایز بر مبنای امتیازهای به‌دست آمده‌ی هر اثر توسط داوران دوسالانه تعیین می‌شوند.


• جوایز ویژه‌ بخش دوم | کسب و کارهای نوپا و محصولات خانگی

نفر اول: تندیس طلایی، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون تومان وجه نقد
نفر دوم: تندیس نقره‌ای و دیپلم افتخار دوسالانه
نفر سوم: تندیس برنزی و دیپلم افتخار دوسالانه

این جایزه به انتخاب وب‌سایت بسته‌ها به بهترین اثر ارائه شده در میان تمام آثار این بخش اهدا می‌شود.


• جوایز ویژه‌ بخش سوم | ایده‌ها و کانسپت‌های خلاق

جوایز گروه اول | کانسپت‌های خلاق حرفه‌ای

نفر اول: تندیس طلایی، دیپلم افتخار و مبلغ ۵ میلیون تومان وجه نقد
نفر دوم: تندیس نقره‌ای و دیپلم افتخار دوسالانه
نفر سوم: تندیس برنزی و دیپلم افتخار دوسالانه

جوایز گروه دوم | کانسپت‌های خلاق تجربی/دانشجویی

نفر اول: تندیس طلایی، دیپلم افتخار و مبلغ ۵ میلیون تومان وجه نقد
نفر دوم: تندیس نقره‌ای و دیپلم افتخار دوسالانه
نفر سوم: تندیس برنزی و دیپلم افتخار دوسالانه

این جوایز بر مبنای امتیازهای به‌دست آمده‌ی هر اثر توسط داوران دوسالانه تعیین می‌شوند.


• جوایز ویژه‌ بخش چهارم | بسته‌بندی‌های پایدار و دوست‌دار محیط زیست

نفر اول: تندیس طلایی، دیپلم افتخار و مبلغ ۵ میلیون تومان وجه نقد
نفر دوم: تندیس نقره‌ای و دیپلم افتخار دوسالانه
نفر سوم: تندیس برنزی و دیپلم افتخار دوسالانه

این جایزه به انتخاب وب‌سایت بسته‌ها به بهترین اثر ارائه شده در میان تمام آثار این بخش اهدا می‌شود.