تقـــویم دوســــالانـه

تقــــویم دوســــالانـــه:

 

اعلام فراخوان: ۱ مرداد ۱۳۹۸
اتمام مهلت ارسال آثار: ۱ آبان ۱۳۹۸

• به دلیل برنامه‌ریزی برای انتشار کتاب و چیدمان نمایشگاه، مهلت ثبت نام و شرکت در فراخوان تمدید نخواهد شد.

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان: اواخر آبان‌ماه ۱۳۹۸
افتتاح نمایشگاه: ۶ دی‌ماه ۱۳۹۸
برگزاری نمایشگاه:‌ از ۶دی‌ماه تا ۱۶ دی‌ماه

هـزینـــه‌هـای ثبت‌نام و شـرکت در فــــراخوان:

 

بخش حرفه‌ای

  • از ۱ مرداد تا ۱ مهر: ۵۰/۰۰۰  تومان برای هر اثر ارسالی در هر بخش
  • از ۱ مهر تا ۱۵ مهر:  ۷۵/۰۰۰ تومان برای هر اثر ارسالی در هر بخش
  • از ۱۵ مهر تا ۱ آبان:  ۱۰۰/۰۰۰ تومان برای هر اثر ارسالی در هر بخش

بخش ایده‌ها و خلاقیت‌های تجربی

  • از ۱ مرداد تا ۱ مهر: ۳۰/۰۰۰ تومان برای هر اثر ارسالی در هر بخش
  • از ۱ مهر تا ۱۵ مهر: ۵۰/۰۰۰ تومان برای هر اثر ارسالی در هر بخش
  • از ۱۵ مهر تا ۱ آبان: ۷۵/۰۰۰ تومان برای هر اثر ارسالی در هر بخش